روف گاردن

طراحی روف گاردن

بام سبز آقای اسلامی
موقعیت تهران- میرداماد
طراحی بام سبز با محدودیت های دید مزاحم چالش اولیه در پروژه مورد نظر است . با توجه به نظریه کارفرما در مورد طراحی فضایی خصوصی ، نیمه محصور برای بام سبز تیم طراحی ژانره پس مطالعه و بررسی و طرح پیشنهاد ی را ارائه داده است.

 

برای ارائه نزدیکترین
ایده بین شما و گروه ژانره
از مشاوره ما بهره ببرید


تماس با ما