پروژه مسکونی دربند

ارایه آلترناتیوهای پیشنهادی واحد 70 متری ارایه 2 سبک پیشنهادی با توجه به خواسته های کارفرما، سبک نئو کلاسیک، سبک مدرن، واحد 80 متری، تلفیق چوب و متریال های مرتبط، واحد 140 متری، ارایه 1 طرح پیشنهادی با توجه به درخواست کارفرما و نظریه کارشناسی تیم طراحی ژانره با توجه به نیازهای کارفرما برای واحد مورد نظر.

 

برای ارائه نزدیکترین
ایده بین شما و گروه ژانره
از مشاوره ما بهره ببرید


تماس با ما